بخون كه وسعت صدات وسعت عاشق شدنه...بخون كه با صداي تو بغض ترانه ميشكنه

معرفي وب

با سلام

 

اين وب براي شهريار شاهزاده ي شهر صدا راه انداري شده و سعي ميشه

 

اخبار جديد از ايشون در وب گذاشته بشه .به اميد اينكه بتونم رضايت شما

 

عزيزان رو جذب كنم.

 

 

 

 

گزارش تخلف
بعدی